Electronic Kyiv-Mohyla Academy Institutional Repository

 

Communities in DSpace

Recently Added

 • Лук’яненко, Ірина; Сидорович, Марія (НаУКМА, 2014)
  У монографії розглянуто теоретико-методологічні та прикладні аспекти формування і реалізації бюджетно-податкової політики. З огляду на світовий досвід проведення ефективної бюджетно-податкової політики, досліджено ...
 • Лук’яненко, Ірина; Семко, Роман (НаУКМА, 2015)
  Монографію присвячено дослідженню теоретико-методологічних аспектів побудови динамічної стохастичної моделі загальної рівноваги для України та її використанню у фінансових дослідженнях. На відміну від існуючих, ...
 • Шумська, Світлана (Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2015)
  У першій частині навчального посібника розкрито методологічні основи прогнозування, сутність системного підходу в прогнозуванні та плануванні, детально описано методи прогнозування соціально-економічних процесів, ...
 • --- (2014)
  Пропонується перший переклад українською мовою казково-сатиричної комедії видатного німецького романтика Людвіґа Тіка, а також наукові переклади казох про Кота в чоботях Шарля Перро, Якоба та Вільгельма Гріммів, які досі ...
 • Брюховецький, В. (2013)
  Збірник склався у процесі роботи над тритомником вибраних статей Віктора Платоновича Петрова «Розвідки». До нього включені передмова «Знедійснення дійсности, або via Dolorosa навспак», примітки до всіх томів, а також дві ...

View more