eKMAIR

Електронний архів Національного університету "Києво-Могилянська академія"

 

Нові надходження

Документ
Православна церква у XVII столітті
(Четверта хвиля, 1997) Головащенко, Сергій
Внутрішнє життя православної церкви наприкінці XVI — на початку XVII століття (перші поунійні десятиліття) характеризувалося глибокою кризою церковно-ієрархічного устрою. Це була криза у стосунках мирян та духовенства, в середині самої церковної ієрархії. Пов’язана з місцевими традиціями суспільного впорядкування, а також з тодішньою церковною політикою, ця криза надзвичайно активізувала позаієрархічні структури — так званий світський елемент. Найвизначнішою формою організації цього “елемента” став братський рух.
Документ
Фразеологія російсько-української війни: лексикографічний аспект
(Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Хома, Ірина
Ці тези описують етапи розроблення електронного тлумачного словника нових фразеологізмів російсько-української війни. Цей словник побудований на ілюстративному матеріалі двох корпусів української мови — ГРАК-16 і PAWUK, які дали змогу виявити фразеологічні трансформації неофразеологізмів. Показано налаштування мікроструктури словника на платформі «Lexonomy».
Документ
Питання реконструкції деяких ознак масової релігійності (за матеріалами джерелознавчого дослідження)
(1996) Головащенко, Сергій
Тези повідомлень учасника VI міжнародного круглого столу "Історія релігій в Україні", (Львів, 3-8 травня 1995 р.).
Документ
Джерельна база Переяславської ради 1654 року
(2010) Мицик, Юрій
Мало яка подія в історії України та російсько-українських відносин привертала до себе таку увагу громадськості, як Переяславська рада 1654 р. Без згадки про неї не обходився й не обходиться жоден підручник з історії країн Східної Європи. Лише за радянських часів було видано майже тисячу друкованих праць про неї та пов’язаний з нею комплекс питань. Дуже багато писалося, пишеться (й переписується!) про це і в українській та зарубіжній історіографії. Однак кількість праць, тим більше — у стиснутій рамками цензури та сумнозвісними "тезами ЦК КПРС" радянській історіографії, зовсім не свідчить про їх високу якість. Тут є гостро відчутним присмак політичної кон ’юнктури. Накопичилося дуже багато й сучасної друкованої продукції, вже написано навіть спеціальні дослідження й захищено дисертації, присвячені аналізу історіографії даної події (української, польської, російської, англомовної і т. д.). Аналізуючи весь комплекс літератури, присвяченої Переяславській раді, доходимо висновку, що кількісно (але не якісно!) у ньому переважають ті роботи, які писалися з позицій російського великодержавного шовінізму. Інакше й не могло бути, враховуючи відсутність власної держави в українців протягом останніх двох із половиною віків.
Документ
Гендерна складова інтегрованих маркетингових комунікацій на ринку спортивних продуктів та послуг
(2023) Зозуля, Катерина; Воропай, Ольга
Метою даної дипломної роботи є дослідження сприйняття споживачами гендерних стереотипів у комплексі ІМК та вивчення різних підходів до реклами спортивних товарів та послуг з урахуванням гендерної складової для встановлення найбільш ефективних способів маркетингової комунікації з урахуванням гендерного фактору.
Документ
Гендерна рівність в маркетингових комунікаціях
(2023) Яковунець, Катерина; Чала, Ніна
Метою роботи є огляд і дослідження сучасного погляду на гендерну рівність у маркетингових комунікаціях; захист прав і гідне коректне ставлення до чоловіків і жінок, становлення нових особистісних неупереджених відносин один до одного, вплив на формування нової не стереотипної реклами.
Документ
Маркетингові комунікації у роботі з зумерами та аналіз їх особливостей на українському ринку
(2023) Вороніна, Ілона; Біловодська, Олена
Метою кваліфікаційної роботи є дослідження цільової аудиторії зумерів та особливостей маркетингових комунікацій по роботі з нею на українському ринку.
Документ
Особливості просування fashion-брендів
(2023) Великохатська, Софія; Пан, Лілія
Метою дипломної роботи є обґрунтування теоретичних аспектів та практичний аналіз політики просування в індустрії моди на прикладі компаній Chanel та Zara.
Документ
Визначення впливу інфлюенс-маркетингу на поведінку споживачів
(2023) Шпортіло, Євгенія; Пічик, Катерина
Метою дослідження є аналіз трендів розробки інфлюенс маркетингу та стратегії, вплив на поведінку споживачів.
Документ
Методи досягнення та підвищення лояльності в рітейлі
(2023) Шаповал, Світлана; Чала, Ніна
Метою кваліфікаційної роботи на тему "Методи досягнення та підвищення лояльності в рітейлі" полягає у вивченні та аналізі актуальних методів та підходів до досягнення та підвищення рівня лояльності клієнтів в роздрібних торгових мережах.
Документ
Маркетингова товарна політика підприємства та напрями її вдосконалення
(2023) Савчук, Назарій; Романченко, Наталія
Мета кваліфікаційної роботи полягає у дослідженні теоретико-методичних та практичних аспектів формування та реалізації маркетингової товарної політики на підприємстві.
Документ
Перспективи використання соціальних мереж у маркетинговій діяльності підприємства
(2023) Рабешко, Вероніка; Боднар, Ольга
Мета дослідження – розробка плану модернізації SMM-стратегії 42DM Corporation.
Документ
Реклама як основний інструмент маркетингової діяльності компанії L`Oreal
(2023) Прозоровська, Вікторія; Романченко, Наталія
Метою дипломної роботи на тему "Реклама як основний інструмент маркетингової діяльності компанії L'Oreal" є дослідження ролі реклами у маркетинговій стратегії компанії L'Oreal та визначення її ефективності.
Документ
Методологія формування фешн-бренду в Люкс-сегменті
(2023) Пєтухова, Вероніка; Воропай, Ольга
Метою кваліфікаційної роботи є визначення методологічних засад формування бренду в індустрії моди та формулювання практичних рекомендацій для ефективного управління брендом.
Документ
Особливості застосування контент-маркетингу в соціальних мережах
(2023) Павлушина, Марія; Гуменна, Олександра
Метою кваліфікаційної роботи є дослідження особливостей формування контент-стратегій в соціальних мережах.
Документ
Прийоми посилення делегітимації у новинах
(Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Чадюк, Марія
У доповіді обґрунтовано необхідність дослідження (де)легітимації в медіа. У результаті аналізу найпопулярніших новин із застосуванням методики Т. ван Левена, виокремлено низку прийомів, які використовують для посилення делегітимації у масмедійних текстах. Запропоновано розглядати їх також як інструмент висловлення ставлення журналіста до наведених у новинах цитат і фактів.
Документ
Диджитал маркетинг у комунікаціях та його використання у формуванні або корекції іміджу компанії
(2023) Павліченко, Олександра; Мельник, Вадим
Метою кваліфікаційної роботи є виявлення закономірностей взаємозв’язку використання диджитал маркетингу та створення й корекції іміджу компанії, виявлення слабких сторін у цифровій комунікації провідних міжнародних компаній, а також розробка рекомендацій для зміни використання диджитал маркетингу у комунікаціях з метою покращення іміджу компанії, яка за попереднім аналізом мала більше проблем з формуванням іміджу даним способом.
Документ
Старовинні грецькі літери на фасаді Десятинної церкви та їх перші дослідники
(2023) Затилюк, Ярослав
Фрагменти кам’яного фризу з грецькими літерами, що вмонтовувались до південної стіни Десятинної церкви при її перебудовах, добре відомі дослідникам. Всі дев’ять фрагментів фризу з тринадцятьма літерами грецького алфавіту нині зберігаються у фондах Національного заповідника "Софія Київська" і публікувалися неодноразово. На сьогодні їх трактують як уцілілі залишки ктиторського напису на стінах зведеного князем Володимиром храму. Як прийнято вважати, під час будівництва у 1630-х роках своєї споруди з використанням збереженої стіни зруйнованого монголами першохраму київський митрополит Петро Могила (1632–1647) розпорядився вмурувати наявні камені з літерами до цієї давньої стіни. Через два століття при спорудженні нової Десятинної церкви за проектом В. Стасова у 1830-х рр. кам’яні фризи з літерами було знову вмонтовано до її південного фасаду, як тоді пояснювали, "для пам’яті".
Документ
Чи було Ярославу 28 літ у 1016 році? (до ідеї про "Десятинні аннали")
(2023) Арістов, Вадим
Ярослав Володимирович — той рідкісний і перший руський князь, чий вік спеціально відзначено в джерелах. У статті 1054 р. Повість временних літ (далі — ПВЛ) розповідає про смерть князя. Хроніст вказує, що Ярослав прожив "усіх літ" 761. Під 1016 р. наприкінці оповіді про Любецьку битву і опанування Ярославом Києва міститься ремарка про те, що Ярославу тоді було 28 літ2. Таким чином, той самий твір фіксує вік князя напочатку й наприкінці його кар’єри. Однак ці два записи про вік Ярослава суперечать одне одному. Якщо у 1054 р. князю було 76, то у 1016 р. мало бути 38. Якщо ж, навпаки, йому було 28 станом на 1016 р., то померти він мав у 66. Де ж сталася помилка і котре зі свідчень правильне? Ця очевидна дилема стала благодатним ґрунтом для здогадів і кон’єктур. Спроби виправити суперечність почали робити вже в Середньовіччі.
Документ
Проблема автоматичного опрацювання нестандартного правопису в українському корпусі: написання разом, окремо і через дефіс у текстах желехівкою
(Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Чемерис, Юрій
У статті описано проблеми, пов’язані з обробленням україномовних текстів, написаних західноукраїнським варіантом правопису (желехівкою) у період з 1880 до 1910 р. Желехівка мала значну варіативність, що показано на прикладі варіантів написань найчастотніших слів, частково спричинених впливом польського правопису. Це значно ускладнює завдання автоматичного опрацювання старих західноукраїнських текстів