Програма ІІІ Міжнародної наукової конференції "Мови й культури : між Сходом і Заходом"

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Програма ІІІ Міжнародної наукової конференції "Мови й культури : між Сходом і Заходом", присвяченої 95-літтю від дня народження Омеляна Пріцака : (11-12 квітня 2014 року)
Description
Keywords
Пріцак Омелян, мовознавство
Citation
Програма ІІІ Міжнародної наукової конференції "Мови й культури : між Сходом і Заходом", присвяченої 95-літтю від дня народження Омеляна Пріцака : (11-12 квітня 2014 року) / [орг. ком. : Квіт С. М., Лучик В. В., Сидорчук Т. М., Моренець В. П., Брюховецький В. С., Жулинський М. Г., Кочубей Ю. М., Моршна Н. В., Плохій С, Резаненко В. Ф., Срібняк І. В., Туранли Ф. Г., Федорук Я. О., Човнюк Л. Ю., Ярошенко Т. О.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, НАН України, Ін-т сходознав. ім. А. Ю. Кримського, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. - Київ : [НаУКМА], 2014 - 11 с. : портр.